Cách móc ví bằng len cực xinh

Monday / 23:42

Thời gian qua mình khá là bận vì gần tết phải chuẩn bị nhiều thứ. Hôm nay ngồi rảnh post bài hướng dẫn cách móc ví cực xinh như hôm trước mình đã show hình trên fan page. Với chiếc ví thời trang này bạn có thể đựng money, đựng điện thoại hay mấy thứ linh tinh bé bé cũng được.Nguyên liệu và dụng cụ:
  -  2 cuộn len 50g
  -  Que móc cỡ 4.5mm
  -  1 chiếc khuy bấm

Một số kí hiệu:

st - stitch : Mũi móc
ch - chain: Mũi Bính
ss - slip stitch : Mũi dời
sc - single crochet : Móc đơn
hdc - half double crochet: Mũi móc chữ T
beg - beginning: Bắt đầu
tog - together: Móc cùng lúc

Cách Móc:


Ch 31 to begin

RND 1 (Note: You will be crocheting down the chain and then you will turn and crochet down the other side of the chain, through the back loops of the chain stitches. )
1 sc in third ch from hook, 1 sc in next 26 chs, 4 sc in last ch ( Note: If you find that making 4 sc in the last chain loosens the chain, you could do 2 sc in the last chain, then pull tail end up towards you, then make 2 sc in the same ch. This will help tighten it up some.)
Now you crochet up the back side of the chain 1 sc in each back of ch loops, 2 sc in last back of ch loop, ss to join to the starting ch (the loop before the first sc), ch 1, turn.

RND 2 - 2 sc in first sc, 1 sc in next 29 sc, 2 sc in next 2 sc, 1 sc in next 29 sc, 2 sc in last st, ss to join to first sc, ch 1, turn. (66 sc)

RND 3 - 1 sc in each 66 sc, ss to join, ch 1, turn.

RND 4 to 24 - Same as Row 3.

RND 25 - (Flap)ss in first sc, ss in next sc then ch 1 and 1 sc in the same sc, 1 sc in next 30 sc, ch 1, turn. (31 sc)

RND 26 - 1 sc in next 31 sc, ch 1, turn.

RND 27 to 42 - Same as Row 26.

RND 43 - 1 sc in next 14 sc, ch 3, skip next 3 sc (this is for the button hole. If you are using a velcro strip instead of a button, do this row the same as Row 26).) 1 sc in next 14 sc, ch 1, turn.

RND 44 - 1 sc in first sc, 2 sc tog, 1 sc in next 11 sc, 1 sc in each of next 3 chs, 1 sc in next 11 sc, 2 sc tog, 1 sc in next sc, ch 1, turn. (29 sc)

RND 45 - 1 sc in first sc, 2 sc tog, 1 sc in next 23 sc, 2 sc tog, 1 sc in last sc, fasten off. (27 sc)

EDGING
Fasten yarn at the bottom of flap where you began on Row 25. With wrong side of flap facing you, make 1 ss at each end of flap rows, 1 ss in each sc across the last row of the flap, 1 ss at end of each row of flap, 1 ss in each sc across the front of purse, ss to join to first ss, fasten off.

STRAP
Fasten yarn 2 sts back from where you ended the edging. Ch 130 (or to desired length), ss to join to the other side of purse in the 2nd ss from the flap (be careful not to get the chain twisted).

Working on the right hand side of the chain, ch 1, 1 hdc in each ch to beg, ss in first ss from flap. Now you are going to join the hdc row on strap to the starting ch row of strap. 1 ss in each hdc and corresponding st on starting ch, ss to join in first ss from flap, fasten off.

Sew button or a Velcro strip in place.

Video tham khảo cách móc 1 chiếc ví tương tự
Chúc các bạn thành công và đừng quên like fan page của mình để update thông tin mới nhé!