Cách đọc các mũi móc len cơ bản

Tuesday / 20:46

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các mũi móc cơ bản. Bài cách đọc các mũi móc này dành cho những người mới bắt đầu học các móc len.Chú ý học thuộc các kí hiệu vì trên các chart hướng dẫn hay có nhé!

1. Mũi bính (Chain)
   - Viết tắt: ch
   - Kí kiệu: mui binh O
Mũi bính là mũi đầu tiên để móc một sản phẩm.


Video hướng dẫn cách móc mũi bính (chain)2. Mũi móc đơn (single crochet)
   - Viết tắt: sc
   - Kí hiệu: x hay + hay móc đơn
Mũi đơn có chiều cao bằng mũi bính


Video hướng dẫn cách móc mũi đơn3. Mũi chữ T (half double crochet)
   - Viết tắt: hdc
   - Kí hiệu: T
Mũi chữ T có chiều cao bằng 2 mũi bính

Video hướng dẫn cách móc mũi chữ T4. Mũi kép đơn (double crochet)
   - Viết tắt: dc
   - Kí hiệu: T\ 
Mũi kép đơn có chiều cao bằng 3 lần mũi bính

Video hướng dẫn cách móc mũi kép đơn5. Mũi kép đôi (Treble hay Triple)
    - Viết tắt: tr
    - Kí hiệu: T\\ kép đôi
Mũi kép đôi có chiều cao bằng 4 lần mũi bính

Video hướng dẫn cách móc mũi kép đôi6. Mũi kép 3 (double treble )
   - Viết tắt: dtr
   - Kí hiệu: T\\\ 
Mũi kép ba có chiều cao bằng 5 lần mũi bính

Video cách móc mũi kép ba7. Mũi dời (Slip stitch )
 - Viết tắt: sl hay st
 - Kí hiệu: 
Mũi dời có tác dụng dời đến một mũi nào đó bạn muốn trên hàng đang móc.

Video hướng dẫn cách móc mũi dời8. Yarn Over9. Fasten Off 10. Magic Ring (Magic Adjustable Loop/Circle)11. Crochet increaseMột video khác


12. Crochet decreaseMột video khácMột số các kí tự viết tắt thường dùng trong móc len

beg: beginning = bắt đầu 1 hàng/ 1 mũi
bet: between = giữa (2 hàng/ 2 mũi)
ch sp: chain space = khoảng trống bằng 1 mũi bính
cont: continue = tiếp tục
dc2tog: double crochet two stitches together = móc 2 mũi kép đơn vào cùng 1
chân
dec: decrease = giảm mũi
foll: follow = móc theo hướng dẫn
inc: increase = tăng mũi
lp(s): loop(s) = vòng chỉ
motif = mẫu hoa
patt: pattern = mẫu
prev: previous = trước đó
rem: remain = còn lại
rep(s): repeat(s) = lặp lại
row = hàng
rnd(s): round(s) = vòng tròn
RS: right side = mặt phải
sc2tog: single crochet two together = móc 2 mũi móc đơn vào cùng 1 chân
sk: skip = bỏ mũi
st(s): stitch(es) = mũi
st ch: starting chain = bắt đầu móc mũi bính
turn = xoay
tbl: through back loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía sau
tfl: through front loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía trước
tog: together = chung
WS: wrong side = mặt trái
yo: yarn over = kéo 1 vòng chỉ qua kim

Chúc các bạn thành công và đừng quên like fanpage của mình nhé!