Cách đan khăn len kiểu sóng lượn - Asherton

Sunday / 17:48

Khăn len đan theo kiểu sóng lượn Asherton là sư kết hợp mềm mại của các hình thoi. Asherton là một thành phố giáp biển ở Mỹ với sự yên bình và êm đềm của nó đã được tác giả đặt tên cho chiếc khăn này. Khăn len kiểu sóng lượn cách đan đơn giản và có thể dùng được cho nam và nữCách đan:
Bắt 40 mũi

Chú ý:
- Các mũi đan trong dấu (* ... *) được hiểu là đan 3 lần:
  Vd: ở hàng 1: * P6, K6 * thì bạn hiểu là  P6, K6, P6, K6, P6, K6

 - x2, x3 và x4 sau dấu ngoặc () cho bạn biết số lần bạn lặp lại:
  Vd: ở hàng 5: (K1,P1)x2 thì bạn hiểu là K1, P1, K1, P1

1 số kí hiệu:
K = knit (theo diễn đàn đan móc định nghĩa mũi này là mũi xuống nhưng đa phần các bạn đan thì bảo mũi này là mũi lên vì thế gọi là mũi lên nhé)
K1 = 1 lên, K6 = 6 lên tương tương tự với các số K2, K3...

P = purl ( Knit mà gọi là mũi lên thì đương nhiên Purl là mũi xuống rồi :D)
P1 = 1 xuống, P6 = 6 xuống  tương tự với P2, P3...

Chart

Đan mũi xuống (knit) 4 hàng.
Hàng 1 & 2 : K2 -- * P6, K6 * -- K2
Hàng 3 & 4 : K2 -- * P5, K1, P1, K5 * -- K2
Hàng 5 & 6 : K2 -- * P4, (K1, P1) x2, K4 * -- K2
Hàng 7 & 8 : K2 -- * P3, (K1, P1) x3, K3 * -- K2
Hàng 9 & 10 : K2 -- * P2, (K1, P1) x4, K2 * -- K2
Hàng 11 & 12 : K2 -- P1, K1 cho đến 2 mũi đan cuối -- K2
Hàng 13 & 14 : K2 -- K1, P1 cho đến 2 mũi đan cuối -- K2
Hàng 15 & 16 : K2 -- * K2, (P1, K1) x4, P2 * -- K2
Hàng 17 & 18 : K2 -- * K3, (P1, K1) x3, P3 * -- K2
Hàng 19 & 20 : K2 -- * K4, (P1, K1) x2, P4 * -- K2
Hàng 21 & 22 : K2 -- * K5, P1, K1, P5 * -- K2
Hàng 23 & 24 : K2 -- * K6, P6 * -- K2
Hàng 25 & 26 : K2 -- * P1, K5, P5, K1 * -- K2
Hàng 27 & 28 : K2 -- * K1 P1, K4, P4, K1, P1 * -- K2
Hàng 29 & 30 : K2 -- * P1, K1, P1, K3, P3, K1, P1, K1 * -- K2
Hàng 31 & 32 : K2 -- * (K1, P1) x2, K2, P2, (K1, P1) x2 * -- K2
Hàng 33 & 34 : K2 -- P1, K1 cho đến 2 mũi đan cuối -- K2
Hàng 35 & 36 : K2 -- K1, P1 cho đến 2 mũi đan cuối -- K2
Hàng 37 & 38 : K2 -- * (P1, K1) x2, P2, K2, (P1, K1) x2 * -- K2
Hàng 39 & 40 : K2 -- * K1, P1, K1, P3, K3, P1, K1, P1 * -- K2
Hàng 41 & 42 : K2 -- * P1, K1, P4, K4, P1, K1 * -- K2
Hàng 43 & 44 : K2 -- * K1, P5, K5, P1 * -- K2

Lặp lại hàng 1 - 44 cho đến khi có độ dài vừa ý, Kết thúc như ở hàng 24 ( thích hợp cho kiểu đối xứng cho cả 2 đầu) hoặc kết thúc như hàng 2.

Đan mũi xuống (knit) 4 hàng.
Chiết khăn.

Mình tạm dịch thế. nếu sai hoặc khó hiểu các bạn đóng góp ý kiến nhé. Các bạn có thể xem bản gốc bằng tiếng Anh ở link dưới.

Xem online | Download

Chúc các bạn thành công và đừng quên like fan page của mình để update những thông tin mới nhé!