Cách đan khăn len kiểu cây tùng - nữ hoàng

Saturday / 11:04

Khăn len đan kiểu cây tùng này là sự kết hợp khéo léo của hoa văn với hình cây tùng và viềm ngoài là kiểu vặn thừng tạo lên một mẫu khăn rất đẹp. Chiếc khăn theo kiểu cây tùng này còn được gọi là Regina tức là nữ hoàng. Vì kiểu dáng hoa văn sang trọng của nó đã được gán cho cái tên cao quý đó.


Vì có bạn hỏi mẫu này trên fan page lên mình cũng post luôn lên đây cho mọi người cùng xem. Mình chưa có thời gian dịch được hy vọng bạn nào đã đan được hay dịch được thì share trên fan page mình sẽ update cho mọi người cùng học ( yên tâm giữ bản quyền người dịch nhé ^^).

Chú ý:
Dùng que đan 5mm (US8)

Kí hiệu:
B4:  4 mũi đan viền kiểu hạt gạo (Seed Stitch). Hàng lẻ: K1, P1,K1, P1. Hàng chẵn: P1, K1, P1, K1.

CB6 = Dời hay trượt (Slip) 3 mũi sang vặn thừng và giữ phía sau, Đan knit tiếp 3 mũi , sau đó đan knit 3 mũi lên knit từ vặn thừng.

CF6 = Dời hay trượt (Slit) 3 mũi  sang vặn thừng và giữ phía trước, Đan knit tiếp 3 mũi , sau đó đan Knit 3 mũi từ vặn thừng.

CN = Vặn thừng

K = Mũi lên ( Knit ).
K# = với # là số mũi

P = Purl (Mũi xuống).
P# = # ứng với số mũi.


LT (Left Twist) = Dời hay trượt (Slip) 1 mũi sang vặn thừng và giữ phía trước. Đan 1 knit. Đan tiếp 1 knit từ vặn thừng.

LT2 (Left Twist) = Dời hay trượt (Slip) 1 mũi sang vặn thừng và giữ phía trước. Đan 1  Purl, Đan 1 knit từ vặn thừng.

MB (Make bobble) : Tạo bobble thì làm như sau :
1. (K1, P1, K1, P1, K1) sang mũi tiếp theo.
2. Turn (Xoay: xoay từ sau ra trước, ngược lại).
3. Purl 5.
4. Turn (Xoay).
5. Với điểm đan bên tay phải, pass qua các mũi thứ 2, 3, 4, 5 trên phía tay trái over qua mũi thứ nhất ( mũi thứ nhất trên que đan tay trái).
6. Đan Knit sang mũi phía sau.

RS = Mặt phải. Hiểu như phía trước của mũi đan.
WS = Mặt trái.  hiểu như là phía sau của mũi đan.

RT (Right Twist) = trượt hay dời 1 mũi sang văn thừng và giữ phía sau. Đan Knit tiếp theo, Đan 1 Knit từ vặn thừng

RT (Right Twist) = Trượt hay dời (Slip) 1 mũi sang vặn thừng và giữ phía sau. Đan Knit mũi tiếp theo. Đan 1 mũi Purl từ vặn thừng

Seed Stitch = Đan kiểu hạt gạo:  * K1, P1 * vắt chéo sang mặt sau; * P1, K1 * vắt chéo sang mặt trước

(* *): là thực hiện thao tác đan lặp lại trong dấu *...*

Cách đan:
Bắt 50 mũi.

Đan knit 6 hàng cho kiểu hạt gạo như phía dưới:

Hàng 1, 3, 5: * K1, P1 * vắt chéo hàng.
Hàng 2, 4, 6: * P1, K1 * vắt chéo hàng.

Bắt đầu đan mẫu, giữ 4 mũi kiểu hạt gạo cho viềm (kí hiệu B4):

Hàng 1 (WS): B4, K2, P6, K2 -- P2, K4, P1, K3, P2, K8, P2 --K2, P6, K2, B4
Hàng 2 (RS): B4, P2, K6, P2 -- RT, P7, RT, K1, P3, LT2, MB, P2, LT -- P2, K6, P2, B4
Hàng 3: B4, K2, P6, K2 -- P2, K3, P1, K4, P3, K7, P2 -- K2, P6, K2, B4
Hàng 4: B4, P2, CB6, P2 -- RT, P6, RT2, K2, P3, MB, LT2, P2, LT -- P2, CF6, P2, B4
Hàng 5: B4, K2, P6, K2 -- P2, K2, P1, K5, P2, K1, P1, K6, P2 -- K2, P6, k2, B4
Hàng 6: B4, P2, K6, P2 -- RT, P4, MB, RT2, P1, K2, P5, MB, P2, LT -- P2, K6, P2, B4
Hàng 7: B4, K2, P6, K2 -- P2, K8, P2, K2, P1, K5, P2 -- K2, P6, K2, B4
Hàng  8: B4, P2, K6, P2 -- RT, P4, RT2, MB, P1, K2, P8, LT -- P2, K6, P2, B4
Hàng 9: B4, K2, P6, K2 -- P2, K8, P2, K3, P1, K4, P2 -- K2, P6, K2, B4
Hàng 10: B4, P2, K6, P2 -- RT, P2, MB, RT2, P3, K1, LT, P7, LT -- P2, K6, P2, B4
Hàng 11: B4, K2, P6, K2 -- P2, K7, P3, K4, P1, K3, P2 -- K2, P6, K2, B4
Hàng 12: B4, P2, CB6, P2 -- RT, P2, RT2, MB, P3, K2, LT2, P6, LT -- P2, CF6, P2, B4
Hàng 13: B4, K2, P6, K2 -- P2, K6, P1, K1, P2, K5, P1, K2, P2 -- K2, P6, K2, B4
Hàng 14: B4, P2, K6, P2 -- RT, P2, MB, P5, K2, P1, LT2, MB, P4, LT -- P2, K6, P2, B4
Hàng 15: B4, K2, P6, K2 -- P2, K5, P1, K2, P2, K8, P2 -- K2, P6, K2, B4
Hàng 16: B4, P2, K6, P2 -- RT, P8, K2, P1, MB, LT2, P4, LT -- P2, K6, P2, B4

Đan lặp lại từ hàng 1 đến àng 16 cho 1 mẫu. đan cho đến 1 nửa chiều dài mong muốn. kêt thúc đan với mặt trái. Không kết mũi đan bind off.

Đặt mũi khâu còn lại vào mũi đang giữ, hoặc bất cái gì mà bạn đang đan :D (nếu bạn không quan tâm đến tính đối xứng thì bạn có thể tiếp tục đan cho đến độ dài vừa ý và kết thúc với 6 hàng đan kiểu hạt gạo)

Còn quan tâm đến tính đối xứng thì đan tiếp nửa còn lại, sau đó ghép lại với nhau bằng mũi đan kitchener

Kết thúc đan, Chiết khăn.

Mình bổ sung thêm video hướng dẫn tạo bobble nhé!

Chúc các bạn thành công và đừng quên like fan page của mình để update thông tin mới nhé!